Stadion piłkarski dla 20-stu tys. kibiców, Dallas, USA
projekt koncepcyjnywspółpraca z arch. Olanem Crowley, FCAL for Constract Stadia