Pracownia architektoniczna             3D-Koncept        
mgr inż. architekt Joanna Polak       architektura | wnętrza | nadzór | 602 855 905     

Pracownia 3D- Koncept oferuje pełen zakres usług projektowych w zakresie architektury
wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz decyzji wymaganych przez przepisy prawa budowlanego.


Działalność pracowni obejmuje:
- opracowanie projektów różnorodnych obiektów: mi.in budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych
  oraz użyteczności publicznej
- aranżacje wnętrz
- projekty termomodernizacji wraz z kolorystyką
- inwentaryzacje budowlane
- usługi doradcze w zakresie problematyki związanej z architekturą
- tworzenie programów funkcjonalno użytkowych
- nadzory autorskie


Zdobyte doświadczenie oraz zaawansowana znajomości programów komputerowych pozwalają mi
na profesjonalną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta realizację zleceń.
Idee, pomysły i zastosowane rozwiązania przedstawiam w formie czytelnej prezentacji wykorzystującej

techniki wizualizacji obiektów w 3D.


W swojej działalności główny nacisk kładę na poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań architektonicznych
dotyczących wzajemnych powiązań kreowanej przestrzeni z funkcją, estetyką, otoczeniem oraz budżetem
danej inwestycji.