Pracownia architektoniczna             3D-Koncept        
mgr inż. architekt Joanna Polak       architektura | wnętrza | nadzór | 602 855 905     

Pracownia 3D-Koncept  powstała jako owoc zdobytego przeze mnie wykształcenia oraz kilkuletniego
doświadczenia zawodowego.


Studia magisterskie na wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, kierunku Architektury i Urbanistyki,
ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym we wrześniu 2003 roku.


Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyłam jeszcze przed obroną pracy dyplomowej pracując przez 3 miesiące
w chicagowskim biurze projektów Applied Design Associates Ltd.
Po studiach podjęłam prace w firmie deweloperskiej Murapol S.A. w Bielsku Białej.


W pracowni projektowej Miasto - Projekt Chorzów Sp. z o.o. pracowałam przez 1.5 roku na stanowisku
asytenta projektanta. Początkiem 2006 wyjechałam do Irlandii, gdzie zostałam zatrudniona jako architekt
w dublińskim biurze architektonicznych CDP Architects. Po 1.5 roku pracy zmieniłam biuro projektowe na FCAL
( Frank Crowley Architects Ltd.), mieszczące się również w Dublinie, gdzie awansowałam na stanowisko

senior design architect.

Dodatkowo wykonałam wiele różnorodnych projektów dla inwestorów indywidualnych. Zdobyłam II-gie miejsce
w ogólnopolskim konkursie architektonicznym na nowy wizerunek restauracji McDonalds w Polsce.


Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej obejmujące projektowanie bez ograniczeń. Jestem członkiem Małopolskiej
Okręgowej
Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.